FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Gündem 23 Kasım 2021 411 Görüntüleme

Çocuk Resimlerini Anlamak

Bir çocuğun kendisini yansıtması ve olaylar hakkındaki duygu ve düşüncelerinin ifade etmesinde çizdiği resmin önemi büyüktür. Çizilen resimler aynı zamanda çocukların karmaşık dünyasını ve zihinsel gelişim düzeylerinin göstergesi olabilmektedir. Çocuklar, resim yoluyla yetişkinlerle bağ da kurabilmekte, ayrıca çocuğun çevre ile olan iletişimini de resimlerine de yansımaktadırlar.Onlarla olan sorunlarını ve bu sorunlarla baş etme biçimleriyle ile ilgili ipuçları da verirler. Örneğin evde yaşanılan bir sorun yüzünden cezalandırılan çocuk, yaşadığı stresi resminde kullandığı renklerle ve çizimlerle bize anlatabilmektedir. Çocukların çizimleri onların psiko-motor gelişimi, hayal güçleri, hafıza ve algılama kapasiteleriyle yakından ilişkilidir. Çocukların çizimleriyle kendi iç dünyalarının kapılarını başkalarına araladıkları ve bu çizimleri bir dil olarak kullandıkları görülmektedir. Çocukların çizimleri incelendiğinde bazı genel aşamaların (mesela, yuvarlak şeklinden daha karmaşık şekillere; detaysız çizimlerden detaylı çizimlere; tek renk kullanımından çok renk kullanımına; farklı renklerle farklı duyguları anlatmadan aynı renkle farklı duyguları anlatmaya) olduğu kabul görse de unutulmamalıdır ki bu aşamalar her çocuk için geçerli olmayabilir. Hatta bu aşamalar her çocuk tarafından aynı zaman aralıklarında geçirilmesi gereken mutlak aşamalar değillerdir.Çocukların resimlerinin en büyük önemi, onların düşünce biçimlerini yansıtıyor olmasıdır. Hem serbest hem de yönlendirilmiş resim çalışmalarında, çocuğun kâğıdı tutuş ve kullanış biçimi, seçtiği renkler, kompozisyon, çizim sırası, kullandığı figürler ve boyutlarının hepsinin anlamsal olarak bir karşılığı bulunmaktadır.
Çocuk resimlerin özelliklerine bakacak olursak; çizilen figürlerin boyutu bize bazı mesajlar verebilmektedir. Özellikle hiperaktif çocukların kâğıdı kullanış biçimi kontrolsüzdür. Daha çok kâğıdın hepsini kaplayan büyük figürler çizerler.Küçük boyutlarda çizen çocuklar ise daha çok içe dönük ve çekingen çocuklar olabilmektedir.Resimleri başka bir açıdan yorumlayacak olursak; çocukların resimlerinde kullandıkları silik ve kesintili çizgiler hassas ve kırılgan kişilik yapılarıyla alakalıdır. Bastırılarak çizilen kalın çizgiler saldırgan dürtülerin varlığını da gösterebilir. Çocuklar, resimleriyle aile olgusu ve ilişkilerine de dikkat çekerler. Bir çocuk kendini ailesi, arkadaşları ya da öğretmeni ile birlikte resmettiğinde, resim yoluyla onların kendisiyle olan ilişkisini, kendisinin de grupla ve başkalarıyla olan dinamik bağını yansıtmış olur. Ailelerin gözünde kendilerini algılayış biçimlerine de resimlerinde yer vermektedirler. Bazen yaptıkları resimlerde aile içinde bulunmak istediği yerleri de çizebilirler. Aile fertlerini çizerken aralarına masa, duvar, obje vb. unsurlar çizmeleri kendilerini onlardan soyutladıkları anlamına gelir. Örneğin bir figürü diğerlerinden ayrı bir yere çizme, başkalarından kaçma eğilimin olduğu ya da bağımsızlığın ifadesi olabilmektedir. İstismar vakalarında bu durum daha çok korunma ve kaçma duygusunun ifadesidir. Aynı zamanda ile bireylerinin çiziliş sırası çok önemlidir. Sayfanın en soluna birinci olarak çizilen kişi en sevdiği, değer verdiği kişi olmakla beraber, en fazla çatışma yasadığı, yakınlaşmakta problem yasadığı kişi de olabilir. Bu konuda ebeveynlerin çocuklarının çizdiği resimleri göz ardı etmemeli eğer bir durum oluştuğunda öğretmeniyle çizilen resmi paylaşmalıdır.
Her çizilen figürün önemi olmakla birlikte konuyu uzatmadan güneş çizimine de parantez açmak isterim. Çünkü çocuk resimlerinde güneş sevginin varlığına işaret edebilirken sevgi ihtiyacının da ifadesi olabilir. Aynı zamanda büyümekte olan çocuklar için güneş çizimi karakteristik anlamlar taşıyabilir. Örneğin üzgün çocuklarda güneş karanlık olabilir. Eğer güneşe bir yüz çizilmiş ise bu kişileştirilmiş figür çizimlerinin bir ifadesidir. Sıcaklığa ve onaylanmaya ihtiyacı olan çocuklar güneşe doğru bakarlar ya da eğilirler. Kabul edilmeme duygusu yasayan çocuklar güneşten uzakta olarak çizileceklerdir. Çocuk resimleri yorumlama noktasında tek bir resme odaklanılmamalı bütün olarak değerlendirilmeli, teşhis noktasında da tek bir araç niteliği taşımamaktadır.

Tema Tasarım | Osgaka.com