FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Haber 31 Mayıs 2022 348 Görüntüleme

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması’nda Mut 418. sırada

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) Araştırması-2022 yayımlandı Gelişmişlik sıralamasında 973 ilçe arasında Mut, 418. sırada yer alıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından Bölgesel gelişme alanında referans çalışmalarından biri olacağı öngörülen İlçe Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) 2022 çalışması yayımlandı.
Araştırma, ülkenin sosyo-ekonomik gelişiminin gözlemlenmesi, yaşam kalitesinin artırılıp tüm kesimlere erişimi sağlaması amaçlanan dengeli kalkınma hedefine ulaşılmasında yer alan önemli ölçütlerden. Bu kapsamda yürütülen faaliyetlerin etkisinin ölçülmesi amacıyla birçok analitik çalışma yapılmaktadır. Bunlardan biri olan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) önde gelen çalışmalar arasında yer alıyor.
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan SEGE; politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışması. Sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen değişkenler kullanılarak Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin gelişmişlik düzeyleri istatistiksel tekniklerle analiz edilerek gelişmişlik sıralaması hesaplanıyor.
İlçe SEGE-2022 çalışması bilimsel temellere dayalı ve objektif kriterler çerçevesinde hazırlanıyor. Çalışmada; kamu kurumları ve özel kesimin katkılarıyla geniş ve nitelikli bir veri seti elde edilerek sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 8 boyutta 56 adet değişken 973 ilçe için kullanılarak analizle ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiştir. Endeks skorlarındaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırıldı.
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından SEGE çalışmalarının bölge, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerindeki değişimlerin izlenmesi ve sonuçlarının kanıta dayalı politika tasarım süreçlerine mekânsal altlık teşkil etmesi bakımından önemli olduğu değerlendiriliyor.
Veriler ışığında Mersin’de en gelişmiş ilçe sıralamasında Yenişehir 1. ülke genelinde ise 49. sırada, Çamlıyayla ise sonuncu sırada yer alıyor.

Tema Tasarım | Osgaka.com