FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Gündem, Haber 1 Haziran 2023 61 Görüntüleme

KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ / 4

Balkusan Obası

Ermenek kent içinde yer alan Tol Medrese konumundan başlayıp Karaman Yolu 27 km izlendiğinde varılan Balkusan Obası’na, Karaman kent içi Aktekke Camisi’nden ise bu kez Ermenek Yolu 87 km izlendiğinde varılır…
Balkusan Obası, deniz düzeyinden 1620 metre yükseltide olup yerleşim alanı 1600 ile 1650 metre arası yayılır. Oba konumu, tümü kuş uçuşuyla ölçülmekle birlikte güneydoğu sol yan doğrultuda Nurrettin Bey Yatır Evi (Nure Sofi Türbesi) konumuna 18,5 km, güney yön üzerinde Ermenek kent içi Tol Medrese konumuna 15,5 km, güneybatı yön sağ açık doğrultuda Alanya Kalesi’ne 83,5 km, güneydoğu yön sol açık doğrultuda Mut Kalesi’ne 53,5 km, kuzeydoğu yön sol açık doğrultuda Karaman Kalesi’ne 53 km uzaklıktadır…
Balkusan Obası’nın sırtını dayamış olduğu, kuzeyindeki yakın tepe doruğu 1750 metre yükseltide ölçülürken, doğusundaki tepe dorukları da 1750 metrede görülür. Obanın eteğindeki su yatağı 1550 metre yükseltide süzülürken yarlık içinde çok sayıda kavak ile söğüt ağacı su boyuna eşlik eder. Su yatağının geçilip batı yönünde uzak uçta yükseldiği görülen doruklara bakıldığındaysa bunların 1900 metreyi aştığı ölçülür. Bu yüksek sırtlar güney yöne doğru uzayıp gider. Balkusan Obası’nın eteğinde akan bu su, yerleşimin kuş uçuşu 12,5 km kuzeybatı yönünde konumlu, 2270 metre yüksekliğe erişen Boz Dağ eteğinde toplanan sular ile yine oba yerleşiminin kuş uçuşu 6 km batısında Sapacak Sırtı etekleri ile daha ileride Katranlı Sırtı eteklerinden süyüp gelen kolların birleşimiyle oluşup akmaktadır. Balkusan’ndan sonra güney yönde kabaca 11 km yatağı içinde ilerleyen suyun önüne Tekeçatı konumunda bir sututağı (baraj) yapılmıştır. Buradan sonra artı 30 km daha yarlıklar içinde yatağı boyunca akışını sürdürecek olan bu su, bitişik sayılan Gökçeseki ile Çamlıca obalarının batısından Ermenek Mut Yolu’nun altından geçip, Göksu’nun iki ana kolundan biri olan Ermenek Suyu ile birleşir. Balkusan Suyu diyebileceğimiz bu suyun, Balkusan Obası’ndan Ermenek Suyu ile birleştiği yere değin aştığı yatak yolu kabaca en az 42 km, ayrıntılı kıvımlarla en az 45 km uzunluktadır. Yüksek dağ eteklerinden Balkusan Obası’na gelene değin geri kalan yukarı yatak yollarını da eklediğimizde bu suyun kol uzunluğu en az 65 km uzunluğa erişir. Suyun toplandığı Boz Dağ doruğu ile suyun Ermenek Kolu ile birleştiği iki konum arası uzaklık kuş uçuşuyla 37 km ölçülmüştür…
Oba çevresini saran komşu yerleşimler, kuzeyde Akçaalan, Bayır, Çukur, Kalaba, Ada obaları, doğuda Kızılalan, Işıklar, Kıravga, Göksu obaları, güneyde Ermenek, güneybatıda Güneyyurt, Alakilise, Elmayurdu, Büyükkarapınar obaları, batıda Başyayla, Katranlı obaları, kuzeybatıda Balcılar, Çetmi, Afşar, Keçimen obaları ile Taşkent, Hadim ilçeleri olarak sıralanır…
Balkusan Obası içinde günümüzde yaklaşık 80 konut yer alıp bu konutlar birbirine yakın oturum düzeninde konumludur. Oba içinde bir cami, bir ilkokul, bir özdeğer otağı, bir yatır evi, iki bulak yer alıp bunlardan ilkokul Nuri Türkyılmaz İlkokulu, özdeğer evi Karamanoğlu Mehmet Bey Kültür Merkezi, yatır evi de Karaman Bey Külliyesi adıyla sunuludur…

Devam edecek…

Tema Tasarım | Osgaka.com