logo ms
Ana Sayfa Gündem 13 Ekim 2020 96 Görüntüleme

Psikolojik Danışma Nedir?

Toplumuzda, genel olarak sadece travmaya sahip veya tehlikeli davranışlar sergileyen bireylerin psikolojik yardım alması gerektiği görüşü hakimdir. Tam olarak açıklamak gerekirse, psikolojik danışma; “akademik, sosyal, kişisel ve mesleki alanlarda kendini geliştirmek isteyen ve karşılaştığı sorunları daha sağlıklı bir şekilde çözebilmek için desteğe ihtiyaç duyan bireylere yönelik verilen kişisel yardım hizmetidir” (Yeşilyaprak, 2014). Her birey hayatında en az bir kere psikolojik bir yardıma ihtiyaç duyar ve bu oldukça normaldir. Çoğu kişi çevrelerin vereceği tepkiden çekindiği için bu yardımı almayı erteleyebilmektedir. Psikolojik danışmanın, bireyin kendini gerçekçi bir gözle algılaması ve aynı zamanda kendine en uygun seçimleri yaparak gerçekçi kararlar alabilmesi, kendi kapasitelerini en uygun bir düzeyde geliştirilmesi noktasında da yararları yadsınamaz. Aynı zamanda, bireyin kendini tanıyarak güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesi, güçlü yönlerini kullanarak zayıf yönlerini kuvvetlendirmesine var olan potansiyelini ortaya çıkarması noktasında da yarar sağlamaktadır.

Psikolojik Danışma Ne Değildir ?

Danışan, psikolojik danışmayı sihirli değnek misali sorunlarının aniden geçtiği hemen çözüme ulaşılan bir yer olarak görmektedir. Aksine sorunun çözümünün, bir süreç gerektirdiği gerçeği unutulmamalıdır. Bu süreç; bireyin yardım almaya gönüllü, yeniliğe ve değişime açık olması durumunda daha etkili hale gelmektedir.

Psikolojik danışman, öğüt veren veya bireyin sorununu çözen kişi olarak algılanmaktadır. Aksine psikolojik danışman, danışana çözüm için yol gösteren, danışanın kendi sorununu çözme konusunda potansiyelini ortaya çıkarmasına yardım eden kişidir.

Okullarda yürütülen psikolojik danışma, genelde uyumsuz ve sorun teşkil eden çocuklara yönelik, aynı zamanda problemlere karşı çare bulucu olarak verilen bir hizmet olarak algılanmaktadır. Aksine,okuldaki psikolojik danışma her çocuğa yönelik olduğu gibi önleyici ve geliştirici işlevinin olduğunu da unutmamak gerekir. Sadece problemle karşılaştıktan sonra değil, problemler oluşmadan önce depsikolojik danışma yapılmaktadır.

Kaynakça: Yeşilyaprak, B. (2004). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.

Tema Tasarım | Osgaka.com