FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Gündem 6 Aralık 2022 285 Görüntüleme

Üretimden Tüketime Tüketimden Hedonizme

Tüketim, geçmiş dönemlerde daha çok ihtiyaca yönelik olurken yeni dönemle birlikte daha çok hazcı bir karaktere bürünmüştür. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerek duydukları temel ihtiyaçları karşılamalarının çok ötesine geçmiştir. Ürün ve hizmetler artık birer haz alma aracına dönüşmüş, tüketici bu ürünlere sahip olmayı hayattan zevk almanın bir yolu olarak görmeye başlamıştır. Bu durum da hedonizm kavramını gün yüzüne çıkarmıştır.
Peki, nedir bu hedonizm?
Basitçe karşılığı hazcılıktır. Haz felsefesi, insanların acıdan kaçıp hazza koşmasını temel alır. Aslında düşününce günümüz tüketim toplumunu bir nebze özetler nitelikte. Günümüzdeki tüketimin hedonizmle ilişkilendirilmesinin sebebi, tüketimin artık ihtiyaçlara yönelik değil de arzuya yönelik olarak gerçekleşmesidir. Hazcı bir tüketim anlayışı, yaşamın her alanına işlemiş durumdadır. Aynı zamanda insanların bu denli tüketime yönelmelerinin ve birer alışveriş çılgını haline dönüşmelerinin temel nedeni; modernleşmeye bağlı olarak gelişim gösteren kentleşmenin getirdiği sıkıntılardan ve günlük problemlerden geçici de olsa kurtulabilme isteği olup; tüketimin de burada bir sığınak halini almasıdır.
İnsanlar için alışveriş yapmak; sorunlarına bir çözüm, psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, haz ve zevk almak isteyen insanlar için bir tatmin aracı haline gelmiştir. Aslında tüketimi ihtiyaçları doğrultusunda değil de arzuları doğrultusunda yaptıkları için bu bir çözüm değildir. Çünkü alınan şey tüketildiğinde alınan haz da zamanla kaybolacak ve insan başka bir tüketim arayışına girecektir. Elindekiyle yetinememe durumu da diyebiliriz. Bu hedonistik tüketimin ortaya çıkmasını sosyal medyanın ve görsel dünyanın getirileri olarak yorumluyorum. Bu durum da benim için bir araştırma ödevi olsun J
KAYNAKÇA:
Güven, E. Ö. (2009), “Hedonik Tüketim: Kavramsal Bir İnceleme”, ABMYO Dergisi, 3; 65-72.
Özcan, B. (2007). Hedonizm ve kimlik temeline dayalı postmodern tüketim yaklaşımı. Istanbul Journal of Sociological Studies, (35), 119-130.
ISO 690

Tema Tasarım | Osgaka.com