FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Haber 24 Aralık 2019 965 Görüntüleme

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021 Toplantısı, 20 Aralık’ta Mut Kaymakamı Muammer Köken Başkanlığında yapıldı.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede, toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini ve bütüncül bir yaklaşımını gerekli kıldığı bildirilen toplantıda; yürütülecek çalışmalarda disiplinler arası yaklaşım ve çok sayıda kurum ve kuruluşun önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer almasının önem arzettiği ifade edildi.
Toplantıyla ilgili Mut Kaymakamlığından yapılan bilgilendirmede, “Üçüncü Ulusal Eylem Planımız doğrultusunda; Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak çalışması ile hazırlanan 2020-2021 yıllarını kapsayan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’, ilgili Bakanlıklar ve Başkanlık tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında imzalanan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol’ çerçevesinde yürürlüğe girmiştir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı ile Mevzuatın Etkin Uygulanması, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Farkındalık Artırma ve Bilinç Yükseltme ile Veri Toplama ve Araştırma hedefleri kapsamında ilgili kurumlar tarafından kapsamlı faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler yerel düzeyde tüm taraf kamu kurum ve kuruluşlarının kendi hizmet alanlarında yapacakları eğitim ve farkındalık çalışmalarını kapsayacak olup; konunun toplumsal düzeydeki hassasiyeti dikkate alınarak azami özen ve gayretin gösterilmesi gerekliliği belirtilmiştir” denildi.

Tema Tasarım | Osgaka.com